MEGAN KLASYCZNA / COLORBLEND / PRO / LUX DEKORACYJNA PŁYTA FIRMY JADAR
Grubość: 7cm, 8cm
Uwaga! Producent oznaczył ten produkt, jako PŁYTA z przeznaczeniem na tarasy, oraz ciągi piesze. Stosując produkt na podjazd stracisz gwarancję.

PODSTAWOWE INFORMACJE
Paleta 1
WYMIAR: 25 x 50cm
GRUBOŚĆ: 7cm
WAGA PALETY: 1540kg
ILOŚĆ NA PALECIE: 10m2 / 10 warstw / 80 sztuk

WZORY UŁOŻENIA

Paleta 2
WYMIAR: 50 x 50cm
GRUBOŚĆ: 7cm
WAGA PALETY: 1540kg
ILOŚĆ NA PALECIE: 10m2 / 10 warstw / 40 sztuk

WZORY UŁOŻENIA

Paleta 3
WYMIAR: 50 x 100cm
GRUBOŚĆ: 7cm
WAGA PALETY: 1540kg
ILOŚĆ NA PALECIE: 10m2 / 10 warstw / 20 sztuk

WZORY UŁOŻENIA

Paleta 4
WYMIAR: A 30 x 60cm + B 60 x 60cm
GRUBOŚĆ: 8cm
WAGA PALETY: 1520kg
ILOŚĆ NA PALECIE: 8,64m2 / 8 warstw / A 16 sztuk + B 16 sztuk

WZORY UŁOŻENIA

Paleta 5
WYMIAR: A 60 x 90cm
GRUBOŚĆ: 8cm
WAGA PALETY: 1520kg
ILOŚĆ NA PALECIE: 8,64m2 / 8 warstw / 16 sztuk

WZORY UŁOŻENIA

MEGAN COLORBLEND (powierzchnia gładka mix kolorów tzw. melanż)

WARIANTY KOLORYSTYCZNE

GALERIA

MEGAN KLASYCZNA (powierzchnia gładka monocolor)

WARIANTY KOLORYSTYCZNE

GALERIA

MEGAN PRO (powierzchnia śrutowana)

WARIANTY KOLORYSTYCZNE

GALERIA

MEGAN LUX (powierzchnia płukana, z tzw. posypką)

WARIANTY KOLORYSTYCZNE

GALERIA

PRZECZYTAJ! TO WAŻNE
Zasady postępowania podczas montażu:

– po usunięciu folii ochronnej z palet handlowych, należy zdejmować płyty za pomocą manipulatorów podciśnieniowych według załączonego rysunku nr.1.
– bezwzględny zakaz zdejmowania płyt na ukos rysunek nr.2. (skutkuje to uszkodzeniem mechanicznym obrzegowań płyt,
– w żadnym wypadku nie wolno przesuwać poszczególnych płyt po sobie (można w ten sposób porysować wierzchnią warstwę fakturową płyt),
– płyty należy zdejmować i układać za pomocą manipulatorów podciśnieniowych z podciśnieniem generowanym dmuchawą, które umożliwiają układanie elementów ograniczając do minimum uszkadzania krawędzi płyt,
– płyty układać zachowując odpowiednią dylatację (szczelinę ok. 3-5 mm którą po zakończeniu układania płyt należy wypełnić (zamiałować), czystym płukanym piaskiem o frakcji 0,05-2mm)
– zabrania się używania młotków brukarskich do dobijania płyt (prawidłowo wykonana podbudowa i ułożona płyta nie potrzebuje dodatkowego dobijania),
– ewidentnie zakazuję się dodatkowego ubijania ich wibratorem, walcem itp.
Podbudowę przygotowuje się podobnie jak w przypadku innych płyt i kostek brukowych. Materiał wykorzystany do podbudowy należy indywidualnie dobrać do gruntu rodzimego, na którym układane są płyty oraz do zakładanych obciążeń, jakie mają one przenosić. Prawidłowo wykonana podbudowa zgodnie ze sztuką brukarską będzie przenosić obciążenia z nawierzchni, dla tego musi zapewnić odpowiedni rozkład sił nacisku i tarcia. Musi też zapewnić odpowiednią sztywność. Oprócz tego ma to być warstwa mrozoodporna, swobodnie przepuszczająca wodę opadową.

UWAGA! NIE ZASTOSOWANIE SIĘ DO W/W ZALECEŃ PRODUCENTA SKUTKUJE NATYCHMIASTOWĄ UTRATĄ PRAW GWARANCYJNYCH.