SLIM 3D OGRODZENIE GŁADKIE FIRMY KOSTBET

*** SPRZEDAŻ NA PAKIETY – 0,32m2 / 4mb ***

WZÓR UŁOŻENIA

GALERIA

UWAGA!
Ze względu na brak fazy na krawędziach elementów  ogrodzenia mogą wystąpić wykruszenia brzegów.  Jest to zjawisko typowe i charakterystyczne  przy produktach betonowych bez-fazowych.  Nie jest to traktowane jako wada wyrobu  i nie ma wpływu na właściwości użytkowe. Ewentualne wylewki betonu powstające  na krawędziach pustaków wykonawca może  zniwelować w trakcie montażu ogrodzenia.

INSTRUKCJA MONTAŻU